Distribucó MAM

CFGM Manteniment Electromecànic – La nostra distribució

El cicle té una durada de 2000 hores (dos cursos). Al nostre centre s’imparteix el primer curs en horari de matí (8:00 hores a 14:30 hores) i el segon curs en horari de tarda (16:00 hores a 20:30 hores).

En aquest enllaç està tota la informació referent a la nostra distribució. A continuació hi ha un breu resum:

1er curs

 • M1 Tècniques de fabricació. 69 h.
 • M2 Tècniques d’unió i muntatge. 132 h.
 • M3 Electricitat i automatismes elèctrics. 231 h.
 • M5 Muntatge i manteniment mecànic. 198 h.
 • M6 Muntatge i manteniment elèctricelectrònic. 165 h.
 • M7 Muntatge i manteniment de línies automatitzades. 33 h.
 • M8 Formació i orientació laboral. 99 h.
 • M10 Anglès Tècnic. 99 h

2on curs

 • M1 Tècniques de fabricació. 129 h.
 • M4 Automatismes pneumàtics i hidràulics. 198 h.
 • M7 Muntatge i manteniment de línies automatitzades. 165 h.
 • M9 Empresa i iniciativa emprenedora. 66 h.
 • M11 Síntesi. 66h.
 • M12 Formació en centres de treball. 350h.