CFGM MAM

CFGM Manteniment Electromecànic de Maquinaria i Conducció de Línies

Durada

2000 hores (2 cursos acadèmics).
Formació en centre educatiu: 1650h. Formació en Centre de Treball: 350h.

Qui pot accedir a aquest cicle?

Aquelles persones que compleixin un dels següents requeriments:

  • Tenir el títol de graduat d’ESO
  • Haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
  • Tenir el tècnic o de tècnic auxiliar.
  • Haver superat el curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
  • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
  • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
  • Haver superat un PQPi amb una nota igual o superior a 8.
  • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Quines sortides professionals té aquest cicle?

L’àmbit professional d’aquest tècnic és molt ampli, comprem gairebé tots els sectors industrials, i s’integra en els departament de manteniment de màquines i equips electromecànics. Les principals ocupacions a què poden accedir són:

  • Tècnic en instal·lació i muntatges d’equips industrials.
  • Tècnic en organització del manteniment.