Servei de Reconeixement

El servei de Reconeixement dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials, s’adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu. És imprescindible disposar de l’informe del servei d’assessorament o document equivalent de convocatòries d’acreditació o validació amb l’orientació i/o assessorament fet del mateix títol o d’un títol afí.

Aquest servei té un preu públic de 18 € per Unitat Formativa.

Calendari reconeixement 1r semestre.

Calendari reconeixement 2n semestre.

L’Institut Esteve Terradas ofereix les següents places pel servei de Reconeixement per a les següents famílies/cicles formatius:

Més informació a la web del Departament d’Educació