D’interès per les Empreses

Informació assegurances en el desenvolupament de la Formació en Centres de Treball (Pràctiques a les empreses)

Els/les alumnes menors de 28 anys estan coberts per l’assegurança escolar en el improbable cas que pateixin algun accident mentre estan realitzant les pràctiques a les vostres instal•lacions i també en els accidents in itinere.

Els/les alumnes majors de 28 anys no estan coberts per l’assegurança escolar, però han contractat una pòlissa d’assegurança privada amb Mapfre.

Davant qualsevol circumstància on l’alumne/a requereixi atenció mèdica, caldrà que porteu l’alumne a un centre sanitari públic (CAP o hospitals públics; enllaç), o bé a un dels centres sanitaris concertats segons el llistat que us facilitarà la persona tutora del nostre Institut. Tanmateix us informarà si l’alumne que acolliu es troba en alguna altra circumstància específica respecte a l’assegurança.

Recordeu que en cas que porteu l’alumne/a a un centre sanitari diferent dels que us hagi informat la tutora, caldrà abonar la prestació rebuda

En qualsevol cas, aviseu a la tutora per tal que trameti la documentació corresponent.

Moltes gràcies per la vostra col•laboració.

Plans d’activitats

Administratiu

Arts Gràfiques

Automoció

Fabricació mecànica i manteniment

Informàtica

Riscos professionals

Calendari escolar