Programacions Prevenció de Riscos Professionals

Crèdit 1   Gestió de la prevenció.
Crèdit 2   Riscos derivats de les condicions de seguretat.
Crèdit 3   Riscos físics ambientals.
Crèdit 4   Riscos químics i biològics ambientals.
Crèdit 5   Prevenció de riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball.
Crèdit 6   Emergències.
Crèdit 7   Relacions en l’àmbit de treball.
Crèdit 8   Formació i orientació laboral.
Crèdit 9   Formació en centres de treball.
Crèdit 10 Sintesis.
Crèdit 13 Eines de suport a l’acció preventiva