Distribució Prevenció de Riscos Professionals

CFGS Prevenció de Riscos Professionals – La nostra distribució

El cicle té una durada de 2007 h (dos cursos). Al nostre centre s’imparteix el primer curs en horari de matí (8:00 hores a 14:30 h) i el segon curs en horari de tarda (16:00 hores a 20:30 hores).

Primer curs

 • 1. Gestió de la prevenció. 231 h
 • 2. Riscos derivats de les condicions de seguretat. 231 h
 • 4. Riscos químics i biològics ambientals. 198 h
 • 5. Prevenció de riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball. 165 h
 • 7. Relacions en l’àmbit de treball. 66 h
 • 8. Formació i orientació laboral. 66 h

Segon curs

 • 3. Riscos físics ambientals. 198 h
 • 6. Emergències. 165 h
 • 9. Formació en centres de treball. 390 h
 • 10. Síntesi 66 h (33h per als alumnes en formació DUAL)
 • 13. Eines de suport a l’acció preventiva 231h. (Alumnes en formació DUAL no cursen aquest crèdit).