Projecte de Disseny d’una Unitat Didàctica Coeducativa

Projecte de Disseny d’una Unitat Didàctica Coeducativa

Aquest projecte forma part del projecte I+D+I del grup de recerca DHIGECS de la Universitat de Barcelona, titulat “Desarrollo de la formación sociopolítica para la ciudadanía democrática: diseño e implementación de materiales didácticos en Ciencias Sociales“.

Didàctica de la Història, la Geografia, i altres Ciències Socials

Es tracta de fer que l’alumnat treballi des d’un procés personal, i des de la pròpia reflexió la creació d’un nou model de relacions afectives sexuals lliures de violència. El treball més important és el personal però tot això es fa a traves de tallers i d’un procés de reflexió autònoma.

Cal cercar i crear nous models de comportament que incloguin canvis de rols.

La metodologia tindrà una especial cura en utilitzar models propositius, defugint el mostrar la realitat normativa que ens ofereixen normalment els mitjans de comunicació o les xarxes. No es tracta de dir com NO ha de ser una relació sinó de buscar i mostrar nous models.

A les activitats de la unitat didàctica es treballen els següents continguts transversals:

  • Totes les persones tenen el dret a estimar i se estimades lliurement.
  • Totes les persones tenen dret a decidir sobre el seu propi cos.
  • Totes les persones tenen dret sobre la seva sexualitat, fins i tot a no tenir-ne.
  • Allò personal és polític (no hi ha democràcia sense respecte als drets anteriors)
  • Una societat veritablement democràtica té l’obligació i la responsabilitat de vetllar perquè les persones es puguin relacionar amb elles mateixes i amb les altres lliurement i sense abusos.
  • Com a societat democràtica tenim el repte de crear nous models de relacions entre homes i dones que trenquin amb el patriarcat i generin felicitat en les persones, en comptes de violència.