Recursos TIC

Recursos humans:

  • Coordinadora TAC
  • Perfil de mestres noves tecnologies.
  • Comissió TAC

Recursos tecnològics:

  • PDI en totes les aules.
  • Tauletes
  • Ordinadors portàtils
  • Videocàmeres
  • Càmeres digitals
  • Pàgina web Centre