3. e-Twinning Project

El professorat del centre utilitza aquesta plataforma per realitzar treballs en xarxa amb altres centres de la Unió Europea, emprant la llengua anglesa com a mitjà de comunicació.

Adjuntem algun exemple:

Els alumnes de 5è i 6è de l’Escola Torroja i Miret i els alumnes de l’escola Dean Field Community Primary School de Halifax (Regne Unit), realitzen un projecte d’intercanvi d’experiències, costums i tradicions dels nostres països tot utilitzant i aprenent la llengua estrangera (anglès) i el castellà per mitjà de correspondència escrita. El projecte té com a objectiu principal millorar les competències comunicatives dels alumnes. Alguns dels objectius clau que es pretenen aconseguir amb aquest projecte són els següents.

– Millorar el nivell d’expressió i comprensió escrita.
– Practicar tipologies textuals senzilles: carta, descripcions, narracions…
– Motivar l’alumnat per l’aprenentatge de la llengua anglesa
– Descobrir la cultura i tradicions d’un altre país o regió.