g) Let’s play pati

És un espai on els alumnes juguen en petit grup a jocs de taula emprant l’anglès com a llengua de comunicació.

Es fa cada dilluns a l’hora del pati i hi participen des de tercer de primària fins a sisè.