f) Cartoon pati

Es un espai creat amb la idea de reproduir petits vídeos i series en llengua anglesa i a diferents nivells a l’hora de l’esbarjo. D’aquesta manera els alumnes que ho desitgin poden dedicar trenta minuts a la setmana per estar amb contacte amb reproduccions en llengua anglesa i així desenvolupar de manera lúdica i amb el suport dels especialistes d’anglès les competències compreses en aquest àmbit.

A més, aquest recurs no està plantejat com a la visualització aïllada d’un seguit de vídeos en anglès sinó també amb el treball posterior del llenguatge emprat o que apareix en les diferents reproduccions, tot partint d’una metodologia motivadora i lúdica cap a l’alumnat que de forma voluntària decideix participar en aquesta activitat.