1. Ambients per aprendre

És important proposar situacions d’aprenentatge no basades en la simple transmissió de coneixements. Per això, organitzem la nostra tasca d’acompanyament en diferents moments, espais i situacions d’aprenentatge en les que els infants participen, creen, investiguen, comparteixen i esdevenen els veritables protagonistes dels seus aprenentatges.

Els infants tenen necessitat d’entendre el món que els envolta, per això a la nostra escola vetllem per tal que:

– Els infants es sentin segurs, apreciats i respectats

– Puguin posar en pràctica totes aquelles capacitats que ja tenen , per experimentar, descobrir i entendre el mon que els envolta.

– Trobin moments per compartir amb els iguals, en diferents situacions i espais.

– Situacions de treball amb els seus grups de referència, que afavoreix el desenvolupament de la seva personalitat i alhora el sentit de pertinença al grup, mentre es van assolint les capacitats bàsiques, proposades al currículum del Departament d’Educació.

– Espair segurs, organitzats i pensats per tal que els infants puguin desenvolupar i transformar les seves experiències en aprenentatges útils i significatius.

Alguns dels espais que tenim a l’escola són joc simbòlic, art, llum, dramatització, construccions, lectura, lleure…