12. Projecte Europeu d’Innovació

La nostra escola està rebent fons de la Unió Europea per desenvolupar el projecte de centre per a l’èxit educatiu a favor de l’alumnat (POEFA). Aquesta iniciativa permet desenvolupar diverses accions complementàries del currículum i amb més dotació de recursos.

Durant aquest curs s’estan realitzant tallers, en horari lectiu, de llengua oral en anglès, de robòtica i ciència divertida, i de dinamització de patis per potenciar de manera motivadora les competències lingüístiques,  matemàtiques, científiques, socials i d’autonomia amb un enfocament inclusiu. Tanmateix s’oferiran tallers interactius i d’assessorament realitzats conjuntament per l’alumnat, el professorat i les famílies.

Totes aquestes activitats, subvencionades pels fons europeus, seran dutes a terme per monitors i assessors especialitzats en aquestes temàtiques que treballaran coordinament amb els docents de la nostra escola.