3. Treball per projectes

El treball per projectes és una metodologia alternativa que es basa en oferir estratègies de treball que puguin ajudar als nens i les nenes a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus errors i dels seus encerts i d’aquesta manera també a aprendre a ser crítics. Aquests projectes tenen aplicació en el món real més enllà de l’aula i busquen crear una educació interdisciplinària amb un significat, en comptes de lliçons curtes i aïllades.

S’utilitzen molts llibres, fonts orals i digitals per poder construir el coneixement. Es treballa cooperativament amb la col·laboració d’un equip o de tot el grup-classe. Els passos que es segueixen en el treball per projectes són:

– Partir d’un debat a classe per escollir els temes que creen interès als alumnes.

– Es fa una votació entre tots els temes i s’escull aquell més votat.

– Es realitza un mapa conceptual d’allò que els alumnes coneixen del tema.

– Es fa un pla o índex de treball de tot allò que cal aprendre de nou.

– Es cerca informació a través de diferents fonts o llibres.

– S’organitza i es comparteix la informació amb cartells, dossiers, espais d’aula…

– Els alumnes valoren allò que han après al llarg del procés i ho comparteixen amb altres classes.

– Els mestres i companys avaluen les produccions de treball realitzades (dossiers, presentacions…)