2. GEP/Innovation Project

El GEP (Generació Plurilingüe) és un programa plurilingüe impulsat pel Departament d’Ensenyament en el que hi participen un grup de centres de tot Catalunya.

La finalitat d’aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica. Per aquest motiu impulsem aquest projecte que es basa principalment en introduir la llengua anglesa a la quotidianitat del centre i augmentar-ne l’ús en àrees no lingüístiques.

Comptem amb un grup impulsor de mestres que, amb els seus coneixements de la llengua i la formació rebuda, desenvolupen i fan el seguiment del projecte. A més, reben formació especifica en metodologia AICLE amb l’objectiu d’assegurar l’èxit i la consolidació d’aquest projecte.

La metodologia AICLE (aprenentatge integrat de contingut en llengua estrangera) es basa en ensenyament d’algunes àrees en una llengua estrangera amb un doble objectiu: l’aprenentatge de continguts i l’adquisició simultània d’una llengua estrangera.

S’estan aplicant projectes diversos com Arts& Crafts, Story-telling, Emotional Education, Theatre, Science, Torroja News i Animals World.