11. Projecte Vincles Escola-Família

A través d’aquest projecte es vol crear un espai de col·laboració entre la família i l’escola. Cada curs es convida a que cada alumne/a juntament amb la seva família comparteixi algun aspecte amb la resta del grup-classe.

Vincles a P3: Històries per compartir.

Setmanalment un dels infants i les seves famílies, esdevenen els “protagonistes de la setmana” a partir de la preparació i posterior explicació de “moments” emocionalment significatius viscuts per tots ells durant el seu període infantil.

La família protagonista porta a l’escola:

  • Alguns objectes significatius de la vida emocional de l’infant.
  • Alguna foto/ vídeo dels dies importants a nivell emocional.

Posteriorment, l’’infant explicarà als seus companys/es la seva experiència en relació als objectes i fotos que ha portat la família a l’escola. La mestra li farà una foto i crearà un racó especial dins l’aula on el protagonista anirà deixant les seves coses (un lloc visible dins l’aula).
Un altre dia, un o més membres de la família vindrà una estona per compartir experiències important de la vida de l’infant amb la resta de companys/es del grup-classe. Es donarà un guió a la família amb les dades per orientar-los en la seva exposició.

Vincles a P4: Contes per compartir.

Setmanalment un dels infants i la seva família, esdevenen els protagonistes a partir de la preparació i posterior explicació d’un conte a la resta de la classe.

La família protagonista portarà a  l’escola un full en el que explicarà:

  • El títol del conte.
  • El nom del narrador.
  • El motiu pel qual han escollit aquest conte.

L’infant protagonista anirà explicant cada dia un trosset del conte que estan preparant a casa; per a fer-ho podrà ajudar-se de dibuixos, objectes…

Finalment, un o més membres de la família vindrà una estona per compartir el conte que han preparat. En acabar la sessió la família deixarà un objecte a la taula dels “tresors de contes”.

Vincles a P5: Notícies per compartir.

Durant una setmana un infant de la classe esdevé el protagonista a partir de la explicació a la resta de companys i companyes de “ notícies importants” relacionades amb la seva vida. Al final de la setmana és la família la què explica una notícia a la resta de la classe.

L’infant explicarà als seus companys/es la seva experiència en relació a LES NOTÍCIES  que ha portat la família a l’escola.

Un altre dia, un o més membres de la família vindrà una estona per compartir ALGUNA NOTÍCIA important i després la resta de companys/es del grup-classe votarà la notícia guanyadora.  Les experiències han de ser significatives i positives a nivell emocional per a l’infant i s’enregistraran en un àlbum col·lectiu.

Vincles a primària

Per continuar amb aquesta línia de participació de les famílies, a l’educació primària es podrà aportar de manera voluntària experiències o coneixements relacionats amb qualsevol àrea que es treballa. A començament de curs s’oferiran temàtiques i activitats que les famílies podran desenvolupar conjuntament amb les mestres.