h) Torroja News

Torroja News és un treball cooperatiu realitzat pels alumnes de 6è amb la finalitat de crear un noticiari real realitzat pels mateixos alumnes. En ell, la llengua anglesa ha sigut la llengua vincular al llarg de tot el projecte, tant a l’hora d’explicar les consignes i tasques com a l’hora de realitzar les diferents notícies. Es justifica el treball globalitzat, ja que en ell no sols aprenen el format d’una notícia, sinó que el producte final passa per un treball de distribució de rolls ( reporters, càmeres, presentadors, els esports, el temps, editors, compositors, etc.), recerca de la notícia i elaboració, interpretació i representació de les notícies, expressió oral, treball d’oracions i temps verbals, edició i disseny d’imatges, edició de vídeos, composició musical, etc. El noticiari treballa tres eixos fonamentals partint una part visual (vídeo), auditiva (parla anglesa i músiques) i escriptura (composició de les notícies i creació de subtítols visuals per a l’espectador).