5. Emotional Education

A Cicle mitjà es portar a terme el programa d’Educació socioemocional en llengua anglesa com una activitat CLIL que ajuda a practicar l’anglès per part de l’alumnat i a consolidar estructures lingüístiques que han aprés abans a les classes de llengua anglesa.

A partir d’aquest programa l’alumnat és capaç d’expressar les seves emocions en llengua anglesa i gestionar-les a través d’estratègies com la relaxació, la resolució positiva de conflictes o la reestructuració cognitiva, entre altres.

Les sessions es realitzen en grups reduïts d’alumnat per tal d’afavorir la participació activa dels infants en l’adquisició de les habilitats lingüístiques i socioemocionals del programa. Aquests sessions són dirigides per docents amb perfil AICLE i una auxiliar de conversa nadiva de llengua anglesa.