7. Noves tecnologies i robòtica

Les TAC (Tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació) esdevenen una eina essencial per a l’aprenentatge de les diferents àrees curriculars. A través de diferents dispositius com monitors interactius, tablets i netbooks es van desenvolupant les competències digitals bàsiques per a ser ciutadans i professionals preparats per als reptes actuals.

La programació i la robòtica també són recursos importants per desenvolupar habilitats de planificació, raonament i creativitat aplicades a diferents àrees.

 

El centre ve incorporant l’ús de les TAC a través de diversos projectes a Infantil i Primària, tots ells enfocats a treballar continguts d’àrees com la llengua, la matemàtica o el medi social i natural d’una forma diferent i més atractiva per l’alumnat.  A continuació destaquem alguns exemples.

  • Robòtica amb BlueBoot: Iniciació a la programació robòtica a través de la creació de patrons  de programació, per tal que el nostre personatge es desplaci cap a les direccions desitjades. Amb això treballem orientació, proporcionalitat, numeració, etc. Aquesta activitat va coordinada amb la programació didàctica de l’aula.

 

  • Faules amb Scratch: Seguint amb la programació robòtica, s’utilitza  l’app Scratch basada en la programació bàsica, per treballar des de l’àrea de llengua castellana i catalana les faules. Els nens/es escriuen prèviament una petita faula ( treballant les parts del text) i posteriorment els diàlegs corresponents als seus personatges. Tot això és incorporat a l’Scratch a través d’una programació senzilla i obtenim una faula a nivell visual.

 

  • Realitat Augmentada: Treballem amb diferents aplicacions de realitat augmentada per tal que els nostres alumnes puguin experimentar d’una forma mes vivencial alguns dels continguts didàctics que aprenen en les diverses àrees.

 

  • Conte il·lustrat: Realització de contes visuals amb  titelles realitzades pels alumnes  i enregistrant-ho amb una gravació de vídeo.

 

  • Toontastic: “Creem les nostres històries”: a través dels dispositius mòbils i aquesta app, es treballa el text narratiu i el diàleg amb la finalitat de crear un conte animat, creem els nostres moviments, i incorporem les nostres veus als personatges.

 

 

 

  • Stop Motion: Creació i representació de històries amb objectes a través de la tècnica de gravació d’Stop Motion. Els alumnes treballen prèviament el guió del que volen representar, l’escenificació i passant després per l’edició de vídeo i so del seu treball.

 

 

  • Torroja News: Noticiari realitzat des de l’àrea d’anglès, on els nens/es realitzen la gravació d’un noticiari amb un equip d’àudio visual ( càmera, croma, micròfons, etc) per posteriorment treballar l’edició del vídeo. Treball molt globalitzat on es treball prèviament els temps verbals i vocabulari en llengua anglesa, la recerca d’informació, l’estructura d’un noticiari,etc.

 

  • Programació: ús d’apps i webs per aprendre el llenguatge de programació d’una manera bàsica i progressiva per familiaritzar-se amb aquest entorn.

 

 

  • Ràdio Torroja: Realització d’un programa de ràdio escolar. Enregistrament dels programes amb els dispositius mòbils, edició i incorporació de sons, pujada del programa com a podcast i emissió del mateix. Tot això amb un treball previ des de l’àrea de llengua catalana amb continguts com les notícies, la comèdia, música, entrevistes, etc.