Objectius

 

 • Utilitzar l’ús dels positius mòbils de forma segur i per a l’aprenentatge.
 • Utilitzar  l’ordinador de forma segura i responsable.
 • Desar i recuperar un document sense ajut del professorat.
 • Utilitzar les bases de dades senzilles realitzades amb l’ordinador.
 • Consolidar  l’ús del processador de textos.
 • Crear i editar un document, imatges, vídeos, etc.
 • Consolidar-se en alguns programes gràfics senzills (Word, Power Point, Paint ).
 • Elaborar una presentació multimèdia senzilla amb altres recursos interactius.
 • Consolidar-se en l’ús d’Internet i la seguretat en la xarxa.
 • Accedir a pàgines web donades pel professorat.
 • Respectar les normes d’ús de l’aula d’informàtica.
 • Reconèixer l’ordinador o dispositius mòbils com a elements quotidians  del nostre entorn.
 • Fomentar l’exploració lliure que permet alguns programes.
 • Fomentar l’ús de recursos tecnològics per a la realització de treballs de recerca.
 • Prendre decisions en la utilització de programes.
 • Ser autònom davant dels problemes que poden sorgir amb la realització d’alguna tasca.
 • Fer ús de les P.D.I.’s ( Pissarres digitals interactives).
 • Estimular a l’alumnat desmotivat per a l’aprenentatge.
 • Mantenir l’atenció de l’alumnat amb problemes emocionals i de conducta.
 • Potenciar l’autonomia de l’alumnat especialment d’aquells que presenten dificultats d’aprenentatge.