d) Science projects

Els alumnes de 4t curs de la nostra escola han desenvolupat  en anglès temes relacionats amb el medi natural mitjançant la metodologia CLIL (AICLE). Aquesta metodologia combina al 50% continguts específics de l’assignatura i la llengua anglesa. Concretament el tema de l’alimentació ha estat tractat des d’un punt de vista saludable. Hem elaborat esquemes, hem fet quadres segons l’origen dels aliments, hem estudiat la piràmide dels aliments, hem creat un menú saludable de cap de setmana i hem fet un tast de diferents sabors. Totes les activitats han estat tractades d’una manera transversal i treballades de manera col·laborativa.