b) Arts and crafts

L’àrea d’educació visual i plàstica es realitza en llengua anglesa en alguns nivells de Primària. Volem que els infants puguin incrementar el temps i la freqüència de contacte amb la llengua anglesa a partir d’un enfocament globalitzat.

La llengua vehicular durant les sessions és la llengua anglesa, facilitant unes estructures i vocabulari bàsics per comunicar-se relacionats amb l’àrea visual i plàstica. L’objectiu principal és fer de l’anglès un ús real, fent sentir els alumnes immersos en una situació comunicativa funcional.

A més a més, cal tenir en compte que els nens/es en aquestes edats es mostren espontanis i desinhibits en situacions d’interacció oral i són uns grans imitadors.

Creiem que conjugant aquests factors es poden obtenir resultats força positius.