13. Programa SI (Salut Integral)

L’escola fonamentalment participa en dos programes vinculats amb la millora de la salut dels nostres alumnes: el Programa de Salut Integral (SI) i el Pla de consum de fruita.

El Programa de Salut Integral neix de la voluntat del Dr. Valentí Fuster de difondre entre la societat hàbits de vida saludables que puguin contribuir a millorar la salut cardiovascular i tenir una bona qualitat de vida. Està creat per la Fundació SHE i avalat pel Departament d’Ensenyament com un Projecte d’Innovació.

 

 

Tenint en compte els factors principals de risc cardiovascular, i seguint una visió global de promoció de la salut (Salut Integral) que vagi més enllà de la prevenció de l’obesitat, hi incideix en quatre components bàsics i interrelacionats entre si:

  • Adquisició d’hàbits d’alimentació saludable
  • Desenvolupament de l’activitat física
  • Coneixement del funcionament del cos
  • Gestió de les emocions i foment de la responsabilitat social com a factors de protecció davant les addiccions i al consum de substàncies estranyes per a l’organisme (tabac, alcohol i drogues).

programa-si-ok

 

 

Programa de consum de fruita i hortalisses a les escoles de la Unió Europea

MENGEM FRUITA!!
L’Escola ja fa anys que ha vingut participant en el Pla de Consum de fruita a l’escola organitzat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i el Departament d’Ensenyament i ara ho farà en el Programa de Consum de Fruita i Hortalisses a les Escoles de la Unió Europea.Amb aquest pla es volen potenciar els següents objectius:

• Oferir fruita gratuïta com a complement en els esmorzars dins del centre escolar.
• Informar sobre els beneficis d’incrementar el consum de fruites, verdures i hortalisses, i sobre la seva diversitat, característiques, producció, l’estacionalitat, etc.
• Proposar el consum de fruites com una alternativa excel•lent al consum d’altres aliments amb menys qualitat nutricional.

Es pretenen fomentar accions que afavoreixin la salut dels infants, com ara augmentar el consum de fruites i verdures, fruita seca, llegum, aigua i joc actiu. I reduir el consum de llaminadures begudes refrescants, brioixeria i videojocs sedentaris.