10. Educació Socioemocional

Programa educació socioemocional

L’educació emocional té com a objectiu el desenvolupament de competències emocionals. És un procés que s’inicia des de la primera infància i està present al llarg de tota la vida. La fonamentació teòrica de l’educació emocional no es limita a la intel·ligència emocional, sinó que pren en consideració altres referents com ara les aportacions de la neurociència, la tradició de les competències socials, l’autoestima, les investigacions sobre el benestar i la psicologia positiva.

Durant l’educació infantil i l’educació Primària es van desenvolupant diferents activitats per anar desenvolupant diverses competències com prendre consciència i gestionar les pròpies emocions en situacions quotidianes, desenvolupar l’empatia i la resolució positiva de conflictes, entre altres.

Al llarg dels cursos es van practicant diverses estratègies i tècniques com la el monstre de colors, respiració, relaxació, tècnica de les cares, tècnica del semàfor, musicoteràpia…

Les actuacions es desenvolupen de manera transversal en alguns espais com l’esbarjo, la tutoria, espais… i altres més específics com la psicomotricitat, CLIL-anglès o educació en valors.