L’ús de les noves tecnologies des de la docència.

Especialista amb  perfil de competència digital: Contem amb un mestre especialista que dona suport al tutor de l’aula ordinària, el qual s’encarrega d’aportar recursos  i metodologia  a través de les TIC a les àrees comunes. Proporcionant així un canvi en la dinàmica d’aula.

Formació docents compromís de formació : El claustre sempre en continua formació ha apostat per enriquir la seva metodologia a través de l’ús de les noves tecnologies i metodologies actives. És per això que s’executa un programa de formació basat en recursos TIC a l’aula i l’elaboració de material adaptat als diferents continguts de cada Cicle.

Rol del Formador: El nostre perfil de noves tecnologies és l’encarregat de formar al claustre a través de recursos basats en dispositius mòbils com poden ser les tauletes,  o bé amb treballs audiovisuals i l’elaboració de material interactiu a través de l’ordinador.

Tot això és duu a terme a través d’una formació mensual, però també  de forma activa a l’aula dintre del horari de suport a l’aula que aquest realitza.