5. Anglès des de P3 en grups reduïts

L’aprenentatge de diferents llengües des de les primeres edats és molt important tal com indiquen els estudis actuals de neurociència. A la nostra escola ho tenim present i per aquest motiu s’introdueixen diversos moments i espais per anar desenvolupant competències lingüístiques de llengua anglesa de l’alumnat des de P-3 en grups reduïts.

L’objectiu a l’etapa d’Educació Infantil és que l’alumnat vagi assolint un aprenentatge significatiu i funcional de la llengua anglesa a través d’activitats lúdiques, cançons, contes, rutines… Es creen entorns d’immersió amb professorat especialista que aportin bons models de llengua.

El treball en petit grup permet la interacció i aprenentatge dels entre iguals per consolidar estructures bàsiques comunicatives. També s’utilitzen les noves tecnologies per conèixer literatura, vídeos i altres aplicacions que ofereixen diferents models nadius de llengua anglesa.