i) Animal world

En aquest projecte els alumnes de 5è es converteixen en reporters. Mitjançant les noves tecnologies (edició de vídeo, gravació d’audio i d’imatge, recerca on-line…) els i les alumnes milloren les seves competències lingüístiques en llengua anglesa amb la finalitat de crear un vídeo-documental sobre animals del món.