Donació

Des de la comunitat educativa de l’Institut Les Margues volem agrair la donació feta per l’empresa ITW Automotive, divisió Seats.

El 4 de novembre, ITW Automotive va donar al centre 50 litres de productes de desinfecció per les aules específiques, 100 litres de gel hidroalcohòlic d’ús personal, 300 mascaretes FFP2, 300 mascaretes quirúrgiques,  4 esprais vaporitzadors…

Tots els productes formen part del registre de productes viricides autoritzats pel Ministerio de Sanidad i el Departament d’Educació.

Aquests productes seran destinats i utilitzats per  tota la comunitat educativa per tal de mantenir les mesures de prevenció, seguretat i higiene en el marc de la pandèmia de Covid- 19 que estem vivint.

També hem d’agrair a l’empresa Subministraments Reig el transport de tot aquest material i el regal d’una cafetera.

Equip directiu

Dia europeu de les llengües

Dia Europeu de les Llengües 26 Setembre 2020

El alumnes de 2n ESO de l’INS Les Margues  han participat en el projecte europeu eTwinning  European Day of Languages 2020  per celebrar el dia Europeu de les Llengües 2020. El projecte ha consistit en l’elaboració de collages amb informació sobre l‘ institut, el poble i comarca, l’elaboració de targes amb l’eslogan de la Unió Europea “Units en la diversitat” i la paraula “llengua” en les diferents  llengües europees. L’objectiu del projecte i de la celebració del dia Europeu de les Llengües  són conscienciar els alumnes de la diversitat lingüística i estimular-los a aprendre nous idiomes.

En aquest projecte hi han participat  també alumnes d’escoles d’Itàlia, Sèrbia, Turquia, Croàcia, Polònia, Geòrgia, França i Hongria.

El programa eTwinning és una iniciativa de la Comissió Europea que promou i facilita el contacte, intercanvi d’idees i el treball en col·laboració  entre professorat i alumnat dels països participants a través de les TIC.

 

Noves informacions Covid-19

Benvolgudes famílies,

Ahir de tarda, hi va haver un canvi en les instruccions donades per part del personal sanitari que gestiona els casos de Covid-19 al nostre centre. Així, segons aquesta rectificació, us informem que els germans dels alumnes que estan a l’espera del resultat d’una PCR perquè hi ha hagut un cas positiu a la seva aula no han de fer confinament.

És a dir, els germans o germanes d’aquell alumne que estigui fent quarantena (per un cribratge massiu a l’aula) poden assistir a classe amb normalitat.

En canvi, els germans o germanes d’aquell alumne que sigui positiu o estigui a l’espera del resultat d’una prova PCR perquè presenta símptomes compatibles amb la Covid-19 han de quedar-se a casa.

Per a més informació, podeu consultar la següent pàgina web: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/salut-escola/informacio-per-a-centres-educatius/

La normativa i les instruccions són canviants, en funció de l’evolució de la pandèmia. Per tant, les mesures de prevenció s’actualitzen constantment. Disculpeu les molèsties.

Esperem que la situació millori.

Salutacions,

Equip directiu

Informacions Covid-19

Benvolgudes famílies,

Per poder gestionar de manera més efectiva el control dels possibles casos positius de coronavirus necessitem la col·laboració de les famílies. Per un bé personal i pel bé de tota la comunitat educativa, hem d’avançar-nos als esdeveniments. La participació de tothom (professorat, personal PAS, famílies, alumnat…) és fonamental per fer front a la pandèmia i tallar la cadena de transmissió.

Per tant, en cas que el vostre fill o filla estigui pendent del resultat d’una PCR:

A) Us agrairíem enormement que, si és possible, ens féssiu arribar la següent informació:

  1. data en la qual es va produir el contacte amb la persona positiva i/o quan van aparèixer els símptomes
  2. data de la PCR
  3. resultat de la PCR
  4. data de reincorporació al centre

* Per agilitzar els tràmits, us agrairem que ens envieu la informació a l’adreça de correu electrònic del centre (a8063837@xtec.cat) amb l’assumpte “notificació PCR” i adreçat al tutor o tutora de l’alumne.

B) Recordeu que un cas sospitós (aquell que té simptomatologia i a qui se li ha demanat una PCR) ha de fer aïllament domiciliari.

C) També us recomanem que utilitzeu el servei La meva salut per agilitzar la comunicació amb les autoritats sanitàries.

A més, si algun alumne/a té símptomes compatibles amb la COVID-19, s’ha de posar en contacte amb el seu CAP de referència i no pot acudir al centre.

D’altra banda, per tot l’alumnat del centre, és recomanable que portin un recipient d’aigua individual (ampolla, cantimplora… personal) i una mascareta de recanvi. Recordem que cal canviar la mascareta diàriament.

En cas que es confini un grup, els alumnes han de restar confinats a casa sense sortir.

Informar-vos que la situació actual ens ha fet prendre la decisió de fer obligatori l’ús de mascareta també a les hores d’Educació física. S’adaptaran les activitats i, per tant, la mascareta serà d’ús obligatori al centre sempre. Amb tot, el seu ús s’anirà adaptant a l’evolució dels casos a l’institut; és una mesura revisable.

Us adjuntem diversos documents amb informació sobre les mesures extraordinàries, recomanacions i el Pla d’organització del centre relacionades amb la Covid-19:

Gestió de casos en centres educatius

Pla d’organització i mesures de prevenció i seguretat davant la Covid-19 a Les Margues

Pla d’actuació 1r i 2n ESO

Pla d’actuació 3r i 4t ESO

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Salutacions cordials,

Coordinadora de riscos i Equip directiu

Iniciem el curs 2020-2021

Sis mesos  després, tornem a tenir les aules plenes. Malgrat la situació actual, els ulls de l’alumnat reflectien la felicitat de retrobar antics companys  i companyes. Encarem aquest nou curs amb molta il·lusió, emoció i ganes d’aprendre i fer noves amistats.

Molt bon curs a tothom!

Documents per a famílies

Benvolguts,

Us adjuntem els documents informatius sobre les mesures d’organització del nostre centre per aquest nou curs 2020-2021.

És molt important que el dilluns 14 de setembre, els vostres fills portin la Declaració responsable que us adjuntem, degudament signada, ja que sense aquesta Declaració no podran accedir al centre.

PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE 2020-21

informació famílies covid.docx (1)

-declaració responsable ESO

Pla actuació 1r i 2n ESO

Pla actuació 3r i 4t ESO

Normativa ús ordinadors (2020_2021)

Autorització ús ordinadors i serveis digitals (Menors 14 anys)

Autorització ús ordinadors i serveis digitals (Majors 14 anys)

Carta compromís educatiu (1)

-1r cicle ESO Drets Imatge: Drets menors 14

-2n cicle ESO Drets Imatge: Drets majors 14

 

Seleccionats per al programa Erasmus+

El projecte de l’Institut  Les Margues “ISIP: Improving School Involvement and Participation” ha estat seleccionat per formar part del programa Erasmus+ KA101 (Mobilitat de les persones per motiu d’aprenentatge en el sector de l’Educació Escolar).

L’objectiu del projecte és millorar la implicació i participació  tant de l’alumnat com del professorat a través d’activitats i projectes desenvolupats a partir dels recursos metodològics adquirits durant les formacions i visites a centres escolars dins la Unió Europea.

El professorat implicat també millorarà la seva competència en llengües estrangeres i transmetrà els seus nous coneixements a la resta del professorat. Esperem establir contactes permanents amb altre professorat de centres escolars europeus per tal d’organitzar activitats d’aula conjuntament i permetre que els nostres alumnes puguin relacionar-se amb d’altres de fora de Catalunya.

Les formacions de professorat previstes estan relacionades amb les metodologies Outdoor Learning i Project-Based Learning, així com també en gestió d’aula. Les visites a centres escolars previstes es desenvoluparan dins el context d’Escoles Verdes.

La selecció del projecte és una oportunitat per a tota la comunitat educativa del nostre centre, no només per al professorat implicat. A través de la internacionalització i millora de la pràctica educativa, l’alumnat utilitzarà la llengua estrangera en situacions reals i se sentirà més implicat i participatiu en el desenvolupament del seu propi aprenentatge.

La duració del projecte és de dos cursos escolars, tot i que haurem d’adaptar-nos a les circumstàncies excepcionals provocades per la pandèmia de la COVID-19.

Primer dia de curs

El dilluns 14 de setembre és el primer dia lectiu per als alumnes.

Organitzarem aquest primer dia de curs en 3 parts:

  • Hora 1, 2 i 3: benvinguda i tutoria
  • Pati
  • Hora 4, 5 i 6: inici de les classes

Aquest dia l’alumnat només ha de portar un estoig complet, l’agenda escolar i uns quants folis o una llibreta. Els llibres de text els portaran a partir del dimarts 15 de setembre 2020.

Centre Formador

L’Institut Les Margues ha estat seleccionat per ser Centre formador d’estudiants en pràctiques de Màster de professorat.

El Departament d’Educació considera fonamental que els futurs mestres i professors facin les pràctiques en centres educatius sostinguts amb fons públics, per tal que puguin assolir les competències necessàries per exercir una docència de qualitat. L’organització de les pràctiques en centres formadors permet la simultaneïtat entre la teoria i la pràctica, i facilita l’acompanyament professional des de la universitat i des del centre educatiu.

Aquestes pràctiques es realitzen en el marc de convenis de col·laboració entre el Departament d’Educació i les universitats.

Per aquest motiu, el Departament d’acord amb l’Ordre ENS/237/2017 estableix el procediment per a la selecció i acreditació de centres educatius sostinguts amb fons públics com a centres formadors de les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris i d’altres institucions formadores, i regula el desenvolupament de les pràctiques als centres formadors.

Agraïment a l’Ajuntament de Calldetenes

El personal de l’Institut Les Margues agraïm a l’Ajuntament de Calldetenes la inversió que han realitzat en la millora de la xarxa wifi del centre.
Gràcies a la seva ajuda econòmica podem fer realitat el projecte de digitalització a les aules el curs 2020-2021.