Simulacre d’evacuació al centre

El passat dimarts 13 de desembre es va realitzar el simulacre d’evacuació que per normativa s’ha de realitzar cada curs durant el primer trimestre. L’objectiu és que l’alumnat, el professorat i el personal d’administració i serveis conegui com ha d’actuar en cas d’emergència, tenint en compte que, d’un any per l’altre, molts centres fan reformes que poden modificar els circuits d’evacuació.
Els simulacres són necessaris per a provar el funcionament del pla i crear uns hàbits de comportament per afrontar una situació d’emergència sense improvisacions.

Cal tenir en compte que en aquestes situacions, quan la persona està dominada pel
nerviosisme i la por, és molt difícil que pensi què s’ha de fer si no s’ha practicat abans.

Per aquesta raó, la realització periòdica de simulacres ens ajuda a:
  • conèixer bé el pla,
  • detectar les insuficiències de l’edifici,
  • determinar les mesures correctores i les millores necessàries,
  • adquirir hàbits de prevenció i d’autoprotecció.

Respecte al realitzat aquest dimarts i 13 hem de dir que en general el simulacre va ser un èxit ja que en poc més de 2 minuts el centre estava desallotjat.
Podem concloure que no va ser un dia de mala sort i així ho poden confirmar els professionals de Protecció Civil de Torredembarra que van venir a supervisar la realització del simulacre