CICLES FORMATIUS

La Formació Professional (FP), integrada al sistema educatiu, forma part de l’etapa d’educació postobligatòria i està encaminada a finalitzar estudis específics que garanteixen l’assoliment de les competències professionals, personals i socials per l’exercici d’una determinada professió. També facilitar l’accés a persones immerses en el món laboral per l’adquisió de les competències necessàries per l’especialització de la seva professió dins d’un camp concret, i possibilitar així la reorientació de la seva carrera professional, acompanyant el procés amb una formació pràctica en centres de treball (FCT).

La formació professional està estructurada en aquest moment en 24 famílies professionals. Actualment existeixen tres nivells formatius de formació professional:

Altres serveis del centre: