BATXILLERAT

  • Modalitat Ciències i Tecnologia
  • Modalitat Humanitats i Ciències Socials

Presentació BATXILLERAT 

Tot seguit podeu consultar els itineraris actual (promoció 2019-2021) i futur (promoció 2020-2022).

ITINERARIS PROMOCIÓ 2019-2021

Recomanacions/orientacions per a l’alumnat que comença els estudis de batxillerat.

Matèries comunes 1r batxillerat (h/setmana) Matèries comunes 2n batxillerat (h/setmana)
Llengua catalana i literatura (2)

Llengua castellana i literatura (2)

Llengua estrangera (Anglès) (3)

Filosofia (2)

Ciències del món contemporani (2)

Educació física (2)

Tutoria (1)

Llengua catalana i literatura (2)

Llengua castellana i literatura (2)

Llengua estrangera (Anglès)(3)

Història (3)

Història de la filosofia (3)

Treball de recerca (sense assignació horària)

Tutoria (1)

 Modalitat Humanitats i Ciències Socials  Modalitat Ciències i Tecnologia
Itinerari CIÈNCIES SOCIALS Itinerari HUMANÍSTIC Itinerari TECNOLÒGIC Itinerari CIENTÍFIC / CIÈNCIES DE LA SALUT
Si en un requadre hi ha més d’una matèria, l’alumne escollirà segons preferències i perspectives de futur.

Totes les matèries de modalitat o optatives són amb una assignació de 4 hores setmanals excepte les marcades amb * que són de 2 hores per setmana.

1r batxillerat
Matem CCSS I Llatí I Matemàtiques I Matemàtiques I
Economia de l’Empresa I Història del Món Cont. Tecnologia Industrial I Biologia I
Economia Literatura universal Dibuix Tècnic I Química I
Grec 1(4h)/ Alemany I*/ Francès I*/ Psicologia */ Sociologia*/ Estada a l’empresa* / Religió* / Matèries on-line (IOC): Cultura Audiovisual I, Anàlisi Musical I, Anatomia Aplicada, Dibuix artístic I,  Llenguatge i Pràctica Musical, Volum. Física 1 (4h) / Ciències Terra 1 (4h) Francès I */ Alemany I */ Psicologia */ Sociologia */ Estada a l’empresa* / Religió*/ Matèries on-line (IOC): Cultura Audiovisual I, Anàlisi Musical I, Anatomia Aplicada, Dibuix artístic I,  Llenguatge i Pràctica Musical, Volum.
2n batxillerat
Matem CCSS II Llatí II Matemàtiques II Matemàtiques II
Economia de l’empresa II Història de l’art Tecnologia II Biologia II
Geografia Literatura Catalana Dibuix Tècnic II /Electrotècnia Química II
Grec 2(4h) / Literatura Castellana (4h) /  Francès II*/ Alemany II*/  Preparació exàmens oficials d’anglès* / Matèries on-line (IOC): Cultura Audiovisual II, Anàlisi Musical II, Dibuix artístic II,  Disseny Física II (4h) / Ciències Terra 2 (4)  /  Francès II*/ Alemany II*/ Preparació exàmens oficials d’anglès* / Matèries on-line (IOC): Cultura Audiovisual II, Anàlisi Musical II, Dibuix artístic II,  Disseny
Possibles estudis universitaris – PONDERACIONS
Admin d’Empreses, Antropologia,
Ciències Politiques, Empresarials, Geografia, Pedagogia, Turisme, Relacions Laborals…
Periodisme, Psicologia, Educació Infantil, Educació primària, Ciències de l’activitat física i l’esport…. Història del Art, Humanitats, Lingüística, Llengua Catalana i literatura, Musicologia, Traducció i interpretació, Filologies… Enginyeries. Arquitectura, Matemàtiques, Física, Ciències i tecnologies de telecomunica-cions, informàtica..

 

Educació infantil, Psicologia, Educació primària…

.

Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències ambientals, Genètica, Geologia, Química, Farmàcia, Medicina, Veterinària, Ciències de l’activitat física i l’esport. Logopèdia, algunes enginyeries…

* Matèries de dues hores setmanals

Són  possibles altres opcions o combinacions. Els casos particulars es tracten individualment.

ITINERARIS PROMOCIÓ 2020-2022

Recomanacions/orientacions per a l’alumnat que comença els estudis de batxillerat.

Matèries comunes 1r batxillerat (h/setmana) Matèries comunes 2n batxillerat (h/setmana)
Llengua catalana i literatura (2)

Llengua castellana i literatura (2)

Llengua estrangera (Anglès) (3)

Filosofia (2)

Ciències del món contemporani (2)

Educació física (2)

Tutoria (1)

Llengua catalana i literatura (2)

Llengua castellana i literatura (2)

Llengua estrangera (Anglès)(3)

Història (3)

Història de la filosofia (3)

Treball de recerca (sense assignació horària)

Tutoria (1)

 Modalitat Humanitats i Ciències Socials  Modalitat Ciències i Tecnologia
Itinerari CIÈNCIES SOCIALS Itinerari HUMANÍSTIC Itinerari TECNOLÒGIC Itinerari CIENTÍFIC / CIÈNCIES DE LA SALUT
Si en un requadre hi ha més d’una matèria, l’alumne escollirà segons preferències i perspectives de futur. Cada línia representa una franja horària i no es poden solapar. Totes les matèries de modalitat o optatives són amb una assignació de 4 hores setmanals excepte les marcades amb * que són de 2 hores per setmana.
1r batxillerat
Mates CCSS I Llatí I Matemàtiques I Matemàtiques I
Economia de l’Empresa I Història del Món Cont. Tecnologia Industrial I Biologia I
Economia Literatura universal Dibuix Tècnic I Química I
Grec 1(4h)/ Alemany I*/ Francès I*/ Psicologia */ Sociologia*/ Estada a l’empresa* / Religió* / Matèries on-line (IOC): Cultura Audiovisual I, Anàlisi Musical I, Anatomia Aplicada, Dibuix artístic I,  Llenguatge i Pràctica Musical, Volum. Física 1 (4h) / Ciències Terra 1 (4h) Francès I */ Alemany I */ Psicologia */ Sociologia */ Estada a l’empresa* / Religió*/ Matèries on-line (IOC): Cultura Audiovisual I, Anàlisi Musical I, Anatomia Aplicada, Dibuix artístic I,  Llenguatge i Pràctica Musical, Volum.
2n batxillerat
Matem CCSS II Llatí II Matemàtiques II Matemàtiques II
Economia de l’empresa II Història de l’art Tecnologia II Biologia II
Geografia Literatura Catalana Dibuix Tècnic II /Electrotècnia Química II
Grec 2(4h) / Literatura Castellana (4h) /  Francès II*/ Alemany II*/  Preparació exàmens oficials d’anglès* / Matèries on-line (IOC): Cultura Audiovisual II, Anàlisi Musical II, Dibuix artístic II,  Disseny Física II (4h) / Ciències Terra 2 (4)  /  Francès II*/ Alemany II*/ Preparació exàmens oficials d’anglès* / Matèries on-line (IOC): Cultura Audiovisual II, Anàlisi Musical II, Dibuix artístic II,  Disseny
Possibles estudis universitaris – PONDERACIONS
Admin d’Empreses, Antropologia,
Ciències Politiques, Empresarials, Geografia, Pedagogia, Turisme, Relacions Laborals…
Periodisme, Psicologia, Educació Infantil, Educació primària, Ciències de l’activitat física i l’esport…. Història del Art, Humanitats, Lingüística, Llengua Catalana i literatura, Musicologia, Traducció i interpretació, Filologies… Enginyeries. Arquitectura, Matemàtiques, Física, Ciències i tecnologies de telecomunica-cions, informàtica..

 

Educació infantil, Psicologia, Educació primària…

.

Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències ambientals, Genètica, Geologia, Química, Farmàcia, Medicina, Veterinària, Ciències de l’activitat física i l’esport. Logopèdia, algunes enginyeries…

* Matèries de dues hores setmanals

Són  possibles altres opcions o combinacions. Els casos particulars es tracten individualment.

Fulletó informatiu Batxillerat 2019

Fulletó informatiu Batxillerat 2020