Consell escolar

El Consell Escolar de l’Institut Ramon de la Torre està format per 3 membres de l’equip directiu, 8 membres del sector del professorat, 4 membres del sector de l’alumnat, 1 representant del PAS, 3 representants del sector de pares i mares, 1 representant de l’AMPA i 1 representant de l’ajuntament de Torredembarra.

Equip directiu
CRISTINA  FERNÁNDEZ REDECILLAS
INGRID ESCUDERO PUNTOS
PAU PLANS CARBONELL

Professorat
ÀNGELS MONTÍA GUTÍERREZ
DOLORS MARCHAN ARMENTA
TRINITAT ORTEGA ROCA
IMMACULADA PÉREZ TOMAS
ROSARIO ALMIÑANA MORENO
FATIMA CALVO ARNAIZ
ANTONIO NIETO CEBRIÁN
NÚRIA TORRELLARDONA AGUILAR

PAS
MERCEDES SALLAS TERUEL

Pares/Mares
MARIA JESÚS CASTAÑO RAMÍREZ
SÒNIA HOYOS MONTES
PERE ABELLAN YUSTE
SÒNIA FRANCÈS BRETÓN

Alumnes
AUGUSTO HAUSER TORTOSA
AROA SILVA GARCÍA
CLAUDIA MERI MANCEBO
ALMUDENA RIVERO BENÍTEZ

Regidora d’ensenyament
MARIA GUAL i FIGUEROLA

ACORDS DE CONSELL ESCOLAR

Consell Escolar del 10 setembre de 2019

  • Aprovació de la PGA curs 2019-2020.
  • Aprovació de la previsió d’activitats complementàries i extraescolars.
  • Participació a estades d’immersió en llengua anglesa per a l’alumnat de 2n d’ESO, finançades per part del Fons Social Europeu.
  • Aprovació de la participació al Programa d’innovació pedagògica de pràctiques en centres educatius del màster universitari de Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes.