Consell escolar

El Consell Escolar de l’Institut Ramon de la Torre està format per 3 membres de l’equip directiu, 8 membres del sector del professorat, 4 membres del sector de l’alumnat, 1 representant del PAS, 3 representants del sector de pares i mares, 1 representant de l’AMPA i 1 representant de l’ajuntament de Torredembarra.

Equip directiu
CRISTINA  FERNÁNDEZ REDECILLAS
INGRID ESCUDERO PUNTOS
PAU PLANS CARBONELL

Professorat
ÀNGELS MONTÍA GUTÍERREZ
DOLORS MARCHAN ARMENTA
TRINITAT ORTEGA ROCA
IMMACULADA PÉREZ TOMAS
ROSARIO ALMIÑANA MORENO
FATIMA CALVO ARNAIZ
ANTONIO NIETO CEBRIÁN
NÚRIA TORRELLARDONA AGUILAR

PAS
MERCEDES SALLAS TERUEL

Pares/Mares
ROXANA ARACELI ROJO SANABRIA
SÒNIA HOYOS MONTES
MARIA JESÚS CASTAÑO RAMÍREZ
SÒNIA FRANCÈS BRETÓN

Alumnes
AUGUSTO HAUSER TORTOSA
AROA SILVA GARCÍA
CLAUDIA MERI MANCEBO
ALMUDENA RIVERO BENÍTEZ

Regidora d’ensenyament
MARIA GUAL i FIGUEROLA

ACORDS DE CONSELL ESCOLAR

Consell Escolar del 9 setembre de 2020.

  • Aprovació de la PGA curs 2020-2021.
  • Aprovació del Pla d’organització en el marc de la pandèmia.
  • Participació en el Projecte de centre per a l’èxit educatiu a favor de l’alumnat (POEFA) 2020-2021.
  • Aprovació de la previsió d’activitats complementàries i extraescolars.