Biblioteca. Projecte biblionautes.

La biblioteca escolar, a més de ser un espai d’accés a la informació és un entorn d’aprenentatge que s’integra en els recursos del centre per a l’ensenyament i l’aprenentatge de les diverses matèries curriculars i per al foment de l’hàbit lector. El bon funcionament de la nostra biblioteca l’avala el tercer premi en el concurs “Premio  Nacional de Buenas Prácticas para la Divulgación de la Biblioteca de los centros Escolares”, rebut l’any 2011.

El blog de la biblioteca és:

El blog de la biblio

 

Els Biblionautes són alumnat del centre que, de forma voluntària, cooperen en les tasques de la biblioteca a hores del pati i en horari extraescolar. Són un grup divers d’alumnat d’ESO que valoren els llibres, que aspiren a ser bons lectors/es i que han volgut col·laborar directament en la dinamització de la biblioteca. Els Biblionautes formen part del projecte APSAprenentatge Servei, que neix amb la voluntat de què els estudiants aprenguin a l’hora que fan un servei a la comunitat.

L’horari d’obertura de la Biblioteca és: oberta tots els dies durant l’hora del pati

 

Si vols veure el vídeo del projecte de la nostra Biblioteca clica aquí