PILE: Pla Integral de llengües estrangeres

El Projecte A Plural World de l’Institut Ramon de la Torre ha estat seleccionat per participar en el Pla Integrat de Llengües estrangeres (PILE 2012-2014). Que implica, entre altres objectius, la introducció de l’anglès en d’altres matèries curriculars diferents a l’anglesa.

L’objectiu és que l’alumnat tingui un domini comunicatiu i lingüístic de la llengua catalana, castellana i al menys una llengua estrangera que el capaciti per a la gestió dels seus aprenentatges futurs en un món plural.

El projecte s’encapçala amb el nom de A Plural World per tal de donar mostra que l’aprenentatge de les llengües ens apropa a la diversitat cultural i lingüística d’altres realitats properes i no tant properes a les nostres. El centre disposa d’un bloc on es pot anar constatant l’evolució del projecte:

Enllaç a notícies

Welcome to Institut’s Ramon de la Torre blog for the PILE Project