Màster Formació Professorat

Programa d’innovació pedagògica de Pràctiques del Màster Universitari de Formació del Professorat (MUFPS)

L’Institut Ramon de la Torre ha estat seleccionat per formar part del Programa d’innovació pedagògica de Pràctiques del Màster Universitari de Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’idiomes (MUFPS). L’objectiu d’aquest programa és millorar i avançar en el model de pràctiques dels estudiants universitaris amb la implicació directa de la universitat i del centre formador en relació als aspectes qualitatius que caracteritzen la formació inicial dels nous docents.