AMPA

Què és l’AMPA?

L’AMPA és l’associació de mares i pares d’alumnes formada pels escollits en assemblea entre tots els que formen part. Per ser soci de l’AMPA cal tenir pagada la quota anual. Única per cada família, és a dir, encara que una família tingui més d’un fill/a que sigui alumne/a al centre, només haurà de pagar una vegada. Les mares i pares també són socis.

Què fa l’AMPA?

Els objectius de l’associació són:
· Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares, mares i tutors/es, professorat, alumnat del centre i als seus òrgans de govern, i de participació en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills/es, i en general, de tot l’alumnat matriculat del centre.
· Promoure la participació de les mares i pares de l’alumnat en la gestió del centre.
· Assistir als pares i mares de l’alumnat en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre.
· Promoure la representació i participació de les mares i pares de l’alumnat en el consell escolar del centre i altres òrgans col·legiats.
· Facilitar la col·laboració del centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.
· Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el consell escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
· Promoure les activitats de formació de mares i pares, tant des de la vessant cultural com l’específica de responsabilització en l’educació familiar.
· D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts.

Per què és tant important l’AMPA?

Perquè és una de les eines de participació de les mares i pares adreçada a millorar la qualitat de l’ensenyament dels/de les nostres fills/es. Perquè els/les nostres fills/es ho necessiten. Els donen un referent per la seva relació amb la societat. L’associació de mares i pares és un dels primers pilars bàsics de relació social. És aquí on cal preguntar què poden fer per nosaltres, què poden fer per la nostra societat.

Com puc adreçar-me a l’AMPA?

Assistint a les reunions periòdiques o a l’assemblea general. Trucant al telèfon del centre (977 64 24 02)  i deixant missatge i el teu telèfon de contacte. Venint al centre en l’horari indicat. Fent servir els fulls de comunicació disponibles a consergeria. Un/a membre de l’AMPA es posarà en contacte amb tu.


DADES DE CONTACTE:

Horari: Dijous de 11h a 13h
Telèfon: 620582756 (i el del centre 977642402)
email: ampardlt@gmail.com