Documentació

DOCUMENTACIÓ DE CENTRE

NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del centre)

PEC (Projecte Educatiu del Centre)
resum PEC

PLC (Projecte Lingüístic del Centre)

CONVENIS VIGENTS

 

PRESSUPOST