Aportacions

Per a la matrícula de l’alumnat, les nostres famílies aporten al centre els següents imports en concepte de material i assegurança escolar:

  • 1r i 2n ESO: 20€
  • 3r i 4t ESO: 21€
  • Batxillerat i Formació Professional: 31€
  • Cicles Formatius de Grau Superior: segons normativa preus públics (web departament).

Preu armariet (opcional): 10€

Preus de sortides: variable segons tipus de sortida.