Organigrama

La direcció del centre

DIRECTORA Fernández Redecillas, Cristina – perfil
CAP D’ESTUDIS Escudero Puntos, Íngrid
SECRETARI Plans Carbonell, Pau
COORDINACIÓ PEDAGÒGICA Valdepeñas Gómez, Mireia
CAP D’ESTUDIS ADJUNT Serra Vilalta, Francesc

Caps dels departaments didàctics

DEP. ADMINISTRATIU Roig Edo, Luis
DEP. CIÈNCIES NATURALS Morales Pérez, M. Ángeles
DEP. CIÈNCIES SOCIALS Puig Raüll, Miquel
DEP. EDUCACIÓ FÍSICA Gil Leonar, Javier
DEP. EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA Mercadé Viñas, Laia
DEP. LLENGUA I LIT. CASTELLANA Hernández Amez, Vanesa
DEP. LLENGUA I LIT. CATALANA Solé Gras, M. Dolors
DEP. LLENGÜES ESTRANGERES Daura Jordà, Andreu
DEP. MATEMÀTIQUES Sánchez Blázquez, Mar
DEP. MÚSICA Marchena Targa, Carme
DEP. ORIENTACIÓ Martí Subirats, Àngela
DEP. TECNOLOGIA Piñol Tarragona, Pere

Òrgans de coordinació

ESO i BATXILLERAT Miró Bargalló, Núria
FORMACIÓ PROFESSIONAL Torralladorna Aguilar, Núria
INFORMÀTICA Tortajada Martínez, Juan Ramon
LLENGUA I COHESIÓ SOCIAL Rico Coroleu, M. Teresa
PREVENCIÓ RISCOS LABORALS Rovira Sole, Meritxell
ACTIVITATS I SERVEIS ESCOLARS Traver Sales, Sílvia

Coordinacions complementàries

BIBLIOTECA – BIBLIONAUTES Martí Subirats, Àngela
CONJUNT INSTRUMENTAL I CORAL Marchena Targa, Carme
MÀSTER FORMACIÓ PROFESSORAT Plans Carbonell, Pau
MEDIACIÓ Mercadé Serra, Jordi
PÀGINA WEB – PROJECCIÓ EXTERNA Traver Sales, Sílvia
TUTORIA TÈCNICA SUPORT I DISCIPLINA Nieto Cebrián, Antonio – Rodríguez-Solano Pont, Rosa
QUALITAT DE CICLES FORMATIUS Luengo Torreblanca, Coro
RELACIONS INTERNACIONALS Daura Jordà, Andreu
ERASMUS+ Pulido Cordero, Alicia – Solé Gras, M. Dolors – Miró Bargalló, Núria
PUNT VERD Dols Domingo, Albert
PLA CATALÀ DE L’ESPORT Mercadé Serra, Jordi
ApS – EXPLICA’T Montía Gutiérrez, Àngels

Tutories

ESO
1r ESO A Rovira Palau, Aina 2n ESO A Almiñana Moreno, Xaro
1r ESO B Asensi Canet, Carina 2n ESO B Solé Gras, Dolors
1r ESO C Dols Domingo, Albert 2n ESO C Mercadé Serra, Jordi
1r ESO D Rodríguez-Solano Pont, Rosa 2n ESO D Marchán Armenta, Dolors
1r ESO E Armengol Montejo, Aida (Il.lu)
3r ESO A Andrés Rocher, Sergio 4t ESO A Reverter Pellicer, Núria
3r ESO B Aceña Alonso, Robert 4t ESO B Raduà Domench, Josep Maria
3r ESO C Nieto Cebrián, Antonio 4t ESO C Montía Gutiérrez, Àngels
3r ESO D Font Gómez, Helena 4t ESO D Garcia Barquero, Eva
3r ESO E Moratinos Sánchez, Cristina 4t ESO E Giménez Aguilar, Cristina

 

BAT
1r BAT A Pulido Cordero, Alicia 2n BAT A González Ayestarán, M. Teresa
1r BAT B Hernández Amez, Vanesa 2n BAT B Calvo Arnáiz, Fàtima

 

Cicles Formatius
1r CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA Arrazola Ruiz, Pablo

Martínez Barbo, Maria (cotutora)

2n CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA Luengo Torreblanca, Coro
1r CFGS ADMIN. I FINANCES Torrallardona Aguilar, Núria 2n CFGS ADMIN. I FINANCES Torrallardona Aguilar, Núria
Programa de Formació i Inserció – Pla Transició Treball (PFI – PTT)
AUX. MUNTATGE D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D’AIGUA I GAS Planas Capellades, Carme AUX. DE VENDES, OFICINA I ATENCIÓ AL PÚBLIC Aragonès Bordera, Maria
Programa de Formació i Inserció – Pla d’Iniciació Professional (PFI – PIP)
AUXILIAR DE MANTENIMENT D’EMBARCACIONS ESPORTIVES I ESBARJO Cayuela Nieto, Bernabé

Personal d’administració i serveis (PAS)

PERSONAL ADMINISTRATIU Anna M. Carceller Nogués
Gerard Ruiz Millón
PERSONAL SUBALTERN Antonio Mateos Pomar
Mercè Sallas Teruel