PROVES DE RECUPERACIÓ CURS 2014-2015

  1 i 2 DE SETEMBRE DE 2015

1r ESO

HORA

DIMARTS 1

DIMECRES 2

9:00

Llengua castellana i literatura

Llengua catalana i literatura

10:00

Ciències Naturals

Matemàtiques

11:00

Ciències Socials

Tecnologia

12:00

Educació Física

Llengua Anglesa

13:00

Música

Religió

2n ESO

HORA

DIMARTS 1

DIMECRES 2

9:00

Llengua castellana i literatura

Llengua catalana i literatura

10:00

Ciències Naturals

Matemàtiques

11:00

Ciències … Llegeix més»