PROVES DE RECUPERACIÓ

  CALENDARI DE PROVES DE RECUPERACIÓ
CURS 2015-2016
1 i 2 DE SETEMBRE DE 2016

1r ESO

HORA

DIJOUS 1

DIVENDRES 2

9:00

Llengua castellana i literatura

Llengua catalana i literatura

10:00

Ciències Naturals

Matemàtiques

11:00

Ciències Socials

Tecnologia

12:00

Educació Física

Llengua Anglesa

13:00

Visual i plàstica

Religió / Cultura i Valors
Música

2n ESO

HORA

DIJOUS 1

DIVENDRES 2

9:00

Llengua castellana i literatura

Llengua catalana i literatura

10:00

Ciències Naturals

Matemàtiques

11:00

Ciències Socials

Tecnologia

12:00

Educació Física

Llengua Anglesa

13:00

Visual i… Llegeix més»