Pla de millora de centre

El curs 14-15 es va crear la comissió del Pla de millora de centre i  partir del curs 15-16 es va començar a treballar a nivell de primer d’ESO el Pla de millora. De manera progressiva i consensuada pel professorat el pla s’ha estès a tota l’ESO.

Els objectius del Pla de Millora són, entre altres:

  • Assolir i aplicar acords unitaris.
  • Establir un pla d’acció tutorial efectiu.
  • Establir criteris de comunicació amb les famílies i l’alumnat.
  • Establir criteris per treballar l’escriptura i la lectura
  • Establir acords per treballar la competència matemàtica
  • Establir acords per treballar competencialment a l’aula.
  • Arribar a acords sobre altres aspectes com el material, els deures, els exàmens, la distribució del temps a l’aula, la disciplina…

 Comissió lingüística i comissió matemàtica

 

Els membres de les comissions lingüística i matemàtica es reuneixen periòdicament per prendre decisions que tenen com a objectiu la millora de les competències lingüístiques i matemàtiques de l’alumnat. Una vegada traspassada aquesta informació al professorat del centre, cal que tothom apliqui a l’aula els acords presos.