Nova tipologia textual: text instructiu

La coordinació de llengües engega una altre fase del projecte relacionat amb les tipologies textuals. Després d’haver treballat la definició durant tot el segon trimestre del curs passat,  la descripció durant tot el primer trimestre d’enguany i la narració al llarg del segon trimestre i esperant que totes les activitats proposades us hagin resultat útils, us proposem treballar el text instructiu durant el tercer i darrer trimestre.

Com és habitual des de les assignatures de català, castellà i anglès es guiarà als alumnes per a que aprenguin a estructurar el text i fer servir les  eines necessàries per aconseguir un bon text instructiu.

Per insistir en el text instructiu s’han penjat cartells per totes les aules que ja deveu haver vist. Pensem que ajuda a la memòria visual i facilita la referència del professorat quan sigui necessari.

8 de Març

Al nostre Institut fa temps que treballem l’educació emocional i també la coeducació. Treballar la coeducació comporta la promoció d’una educació que potenciï la igualtat real d’oportunitats  i l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de sexe.

Per tal que això sigui efectiu i real ha de ser present durant tot el curs i no únicament durant una data concreta, però sí que aprofitem la Jornada d’avui, 8 de març, per ensenyar-vos la feina que s’ha fet en diferents àrees, per diferent professorat i en diferents cursos per tal de visibilitzar el paper de les dones i conscienciar el nostre alumnat.

Com veieu no és possible mostrar-ho en una única imatge sinó que hem preparat aquesta presentació per donar-vos a conèixer la nostra feina en aquest sentit. Us animem a veure la feina que ha fet el nostre alumnat punxant a la imatge.

Des del nostre centre ens afegim a la campanya #som8demarç #som corresponsables.