Pla lector

Des del nostre centre creiem prioritari treballar la lectura des de totes les matèries i no només des de les matèries lingüístiques per tal d’aconseguir millorar la competència lectora i lingüística del nostre alumnat. La matèria d’Alternativa de la religió està dissenyada per fomentar específicament la lectura. Es realitza durant una hora o dues hores a la setmana. En aquestes hores, l’alumnat llegirà llibres en llengua catalana, castellana o en llengua estrangera, articles de diaris o textos de diferent tipologia.