Formació online

PLATAFORMES VIRTUALS

Enllaços a les plataformes virtuals per seguir les classes online.
Recordeu que a les matèries que no hi ha enllaç, la comunicació es pot fer directament per correu electrònic amb el professor/a que la imparteix.

1r ESO

MATEMÀTIQUES VELER
moodle
GOLETA
moodle
LLAÜT
moodle
GALIÓ
moodle
BARCA
correu/
dinantia
LL. CATALANA VELER
classroom
(q7hrg2k)
GOLETA
classroom
(coscpql)
LLAÜT
classroom
(coscpq)
GALIÓ
classroom
(q7hrg2k)
BARCA
classroom
(cxnunw3) 
L. CASTELLANA VELER
classroom
(7w4x6d6)
GOLETA
classroom
(hcar4vp)
LLAÜT
classroom
(x3thgkd)
GALIÓ
classroom
(ycqlvez)
BARCA
correu/
dinantia
ANGLÈS Núria
classroom
(4gfxtyz)
Míriam
correu/
dinantia
Maria José
classroom
(x7gtc4j)
Eva
classroom
 
SOCIALS 1r A
classroom
6kzyc77
1r B
classroom
4z4bacl
1r C
classroom
p546ruc
TUTORIA 1r A
correu/
dinantia
1r B
correu/
dinantia
1r C
correu/
dinantia
NATURALS classroom
(swouhmd)
EDUCACIÓ FÍSICA correu/dinantia
MÚSICA moodle
TECNOLOGIA moodle
CÀLCUL NUMÈRIC moodle
COMPRENSIÓ LECTORA correu/dinantia
VISUAL i PLÀSTICA enllaç
RELIGIÓ correu/dinantia
CULTURA i VALORS correu/dinantia

 

2n ESO
MATEMÀTIQUES VELER
moodle
GOLETA
moodle
LLAÜT
moodle
RAI
moodle
GALIÓ
moodle 
BARCA
moodle
LL. CATALANA VELER
classroom
(2iuxrrs)
GOLETA
classroom
(pdoqbb6)
LLAÜT
classroom
(2iuxrrs)
RAI
classroom
GALIÓ
classroom
BARCA
classroom
(onwz5we)
L. CASTELLANA VELER
classroom (kxgnsff)
GOLETA
classroom
(x7rvlrh)
LLAÜT
classroom
(7lfaoit)
RAI
correu/
dinantia 
GALIÓ
correu/
dinantia
BARCA
correu/
dinantia 
ANGLÈS 2n AC_1
correu/
dinantia
2n BD_2
correu/
dinantia 
2n AC_2
classroom
2n BD_2
classroom
   
TECNOLOGIA 2n A
classroom
2n B
classroom
2n C
classroom
2n D
classroom
   
SOCIALS  2n A
correu/
dinantia
2n B, 2n C i 2n D
classroom (kxm57sl)
   
NATURALS 2n A
moodle
2n B
moodle
2n C
correu/
dinantia 
2n D
moodle
   
MÚSICA 2n A
moodle
2n B
moodle
2n C
moodle
2n D
moodle
   
CULTURA i VALORS 2n A
classroom
(u345vna)
2n B
correu/
dinantia 
2n C
classroom
2n D
classroom
   
TUTORIA 2n A
correu/
dinantia
2n B
correu/
dinantia
2n C
classroom
2n D
correu/
dinantia
   
EDUCACIÓ FÍSICA correu/dinantia
RELIGIÓ correu/dinantia
VISUAL i PLÀSTICA enllaç blog
TALLER DE LECTURA I ESCRIPTURA classroom
qyd2uju
FEM DE PERIODISTES correu/dinantia
APRENENTATGE
COMPETENCIAL
correu/dinantia
JOCS ESPORTIUS correu/dinantia
FRANCÈS I classroom
ALEMANY classroom

 

3r ESO
MATEMÀTIQUES 3r A
classroom
wdkvpg2
3r B
correu/
dinantia
3r C
classroom
u4yk4je
3r D
correu/
dinantia
3r X
moodle
LL. CATALANA 3r A
correu/
dinantia
3r B
correu/
dinantia
3r C
classroom
bxpkxpr
3r D
classroom
bxpkxpr
3r X
classroom
msloy3r
L. CASTELLANA 3r A
correu/
dinantia
3r B
correu/
dinantia
3r C
classroom
qr5jeo4
3r D
classroom
j5vekif
3r X
correu/
dinantia
ANGLÈS 3r A
classroom
3r B
classroom
3r C
classroom
gwzp6mk
3r D
classroom
TECNOLOGIA 3r A
classroom
kf6z3t4
3r B
classroom
ro6pdmp
3r C
classroom
reqf5cs
3r D
moodle
SOCIALS 3r A
classroom
(r6rark2)
3r B
classroom
(pvfiayc)
3r C
classroom
(dmg5su5)
3r D
classroom
(6mpv4if)
FÍSICA i QUÍMICA 3r A
classroom
3r B
moodle
clau: FQ3B
3r C
correu/
dinantia
3r D
correu/
dinantia
VISUAL i PLÀSTICA 3r A, 3r B, 3rC i 3r D
classroom (bzbd2mg)
CULTURA i VALORS 3r A
classroom
(7tzvomp)
3r B
classroom
(g6uk4sb)
3r C
classroom
(leq4umv)
3r D
classroom
TUTORIA 3r A
correu/
dinantia
3r B
correu/
dinantia
3r C
correu/
dinantia
3r D
classroom
(apqivx6)
EDUCACIÓ FÍSICA correu/dinantia
SABER ESTUDIAR moodle
FRANCÈS II classroom (codi:  )
ALEMANY classroom
JUGUEM AMB RAQUETES correu/dinantia
EMPRENEDORIA classroom
ART RECICLAT correu/dinantia
RELIGIÓ correu/dinantia
CULTURA CLÀSSICA correu/dinantia

 

4t ESO
LL. CATALANA 4t A
classroom
jbeqlfz
4t B
classroom
nvgglb2
4t C
correu/
dinantia
4t D
correu/
dinantia
L. CASTELLANA 4t A
classroom
f33jdbx
4t B
correu/
dinantia 
4t C
correu/
dinantia 
4t D
correu/
dinantia
MATEMÀTIQUES 4t A
classroom
4t B
correu/
dinantia 
4t C
classroom
4t D
correu/
dinantia
ANGLÈS 4t A
classroom
qr2yias
4t B
classroom
qr2yias
4t C
classroom
qr2yias
4t D
correu/
dinantia 
SOCIALS 4t A
classroom
 4t B
classroom
h7yjrs7
4t C
correu/
dinantia
4t D
correu/
dinantia
TUTORIA 4t A
correu/
dinantia
4t B
correu/
dinantia
4t C
correu/
dinantia
4t D
correu/
dinantia
CULTURA I VALORS 4t A
correu/
dinantia
4t B
classroom 
4t C
correu/
dinantia
4t D
correu/
dinantia
TIC  correu/dinantia/drive
TIC 1 moodle
TIC 2 classroom
ViP classroom
3xdj5kn
M2
classroom
4jbbn5t
M3
classroom
zwsnmsj
blog laia
EDUCACIÓ FÍSICA correu/dinantia
TECNOLOGIA correu/dinantia
BIOLOGIA I GEOLOGIA classroom
23ro67u
FÍSICA i QUÍMICA 1 classroom
FÍSICA i QUÍMICA 2 classroom
ECONOMIA ME1 classroom (ltjobca)
ECONOMIA ME2 classroom (tvielae)
MÚSICA moodle
LLATÍ correu/dinantia
RELIGIÓ correu/dinantia
FRANCÈS III classroom
ALEMANY classroom

 

1r BATXILLERAT
DIBUIX TÈCNIC classroom (hpdqd4d)
ECONOMIA classroom
ECONOMIA DE L’EMPRESA 1 classroom
ANGLÈS 1r BAT A
classrom (wjjui4k)
1r BAT B
classrom

FRANCÈS classroom (codi:   )
LLENGUA CATALANA classroom (4couqfv)
LENGUA CASTELLANA classroom
MATEMÀTIQUES classroom (ieaelnr)
MATEMÀTIQUES C S classroom (dphyex6)
LLATÍ correu/dinantia
GREC correu/dinantia
QUÍMICA correu/dinantia
TECNOLOGIA INDUSTRIAL I correu/dinantia
HISTÒRIA DEL MÓN correu/dinantia
BIOLOGIA correu/dinantia
CTMA correu/dinantia
LITERATURA UNIVERSAL correu/dinantia
EDUCACIÓ FÍSICA correu/dinantia
ALEMANY classroom
FILOSOFIA correu/dinantia
SOCIOLOGIA correu/dinantia
PSICOLOGIA correu/dinantia
FÍSICA classroom
CMC classroom
MATÈRIES IOC correu i IOC

 

2n BATXILLERAT
LLENGUA CATALANA classroom (iwjka6q)
LITERATURA CATALANA classroom (2nty67c)
LENGUA CASTELLANA correu/dinantia
LITERATURA CASTELLANA classroom
MATEMÀTIQUES moodle
MATEMÀTIQUES C S moodle
DIBUIX TÈCNIC classroom
ECONOMIA DE L’EMPRESA 2 classroom (skskipo)
PEOA classroom (mxnnjj3)
ANGLÈS 2n BAT A
classroom (retesmi )
2n BAT B
classroom
GEOGRAFIA classroom (ultebvf )
FRANCÈS classroom (codi:   )
HISTÒRIA 2n BAT A
classroom
dfwf2k3
2n BAT B
classroom
cyk5d5y
LLATÍ correu/dinantia
GREC correu/dinantia
FÍSICA correu/dinantia
TECNOLOGIA INDUSTRIAL II correu/dinantia
HISTÒRIA DE L’ART correu/dinantia
BIOLOGIA correu/dinantia
CTMA correu/dinantia
HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA correu/dinantia
QUÍMICA classroom
ALEMANY classroom
MATÈRIES IOC correu i IOC

 

CICLES FORMATIUS PLA D’ACTIVITATS
CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA 1r 2n
CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES 1r 2n

 

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ – PFI
recull de recursos i activitats en línia

 

VIDEOCONFERÈNCIES

  • Google Meet  (es pot utilitzar directament des del compte @insrdt.cat)
  • Zoom  (no cal registrar-se, es pot entrar amb qualsevol compte de googe, el nostre @insrdt.cat)