Coral i conjunt instrumental

Des de l’any 2004, l’Institut ha donat una importància significativa al Conjunt coral i instrumental Amalgama. En el grup hi ha alumnat de diferents cursos i edats i els instruments que toquen són molt diversos: guitarra clàssica i elèctrica, baix, bateria, flautes de bec, instruments Orff i piano.

Els nostres alumnes assagen dins de l’horari següent:

CORAL AMALGAMA

Dimarts i dijous 11:00 – 11:30 h


GRUP INSTRUMENTAL AMALGAMA

Dijous 15-16 h

Podeu estar al corrent de les actuacions, activitats relacionades amb la música… al bloc de la professora de música:

SI FAS MÚSICA…

El nostre centre convalida la matèria de música i/o diferents matèries optatives del currículum de l’ESO i Batxillerat d’aquells alumnes que realitzen estudis de música en escoles externes i així ho desitgin.