PROJECTE REDUÏM

Tota la comunitat educativa del Ramon de la Torre, hem de prendre consciència sobre l’ús que fem de materials que poden fer malbé al nostre medi natural. Volem contribuir a reduir en la mesura del possible l’ús de materials contaminants, i animar a tothom a fer servir alternatives més econòmiques i menys perjudicials.

Durant unes setmanes els alumnes de primer cicle participaran del projecte “reduïm“, on mesuraran la quantitat d’alumini que consumeixen a l’hora de portar l’esmorzar. Proposem una sèrie d’alternatives, com ara: reutilitzar l’alumini o la bossa de plàstic diversos cops, fer servir un tupper, o el boca’n’roll.

El primer pas per reciclar és reduir.