Eleccions al Consell Escolar 2018

Entre els mesos de novembre i desembre es porten a terme les eleccions al Consell Escolar 2018.

En aquests procés electoral es renova la meitat dels membres representants del professorat, de l’alumnat, i dels pares i mares o tutors d’alumnes i també el representant del PAS.

Calendari

CALENDARI D’ELECCIONS AL CONSELL  ESCOLAR

Curs 2018-19

DATA PROCÉS
5 de novembre Convocatòria d’eleccions (dies, hores de votació i lloc).

Publicació del cens electoral  provisional de cada sector.

6, 7 i 8 novembre Reclamacions al cens electoral.
9 de novembre 10:00 h.:  SORTEIG per tal de designar els membres vocals de les meses electorals.
13 de novembre Constitució de les meses electorals (Professorat:  12:10 h. Famílies: 16:00 h. Alumnat 14:30 h.).

Resolució de les reclamacions i aprovació del cens definitiu.

Publicació del cens definitiu.

Fins

el 20 de novembre

Últim dia per a la presentació de candidatures dels diferents sectors. Els documents de presentació de candidatures es poden demanar a la secretaria del centre, lloc on també es lliuraran.
22 de novembre Publicació candidatures dels diferents sectors.
23 de novembre Últim dia per a la presentació de sol·licituds per actuar de supervisor/a del sector de pares o mares o d’alumnat. La documentació es recollirà i lliurarà a la secretaria del centre.
Fins

el 25 de novembre

Els candidats poden donar a conèixer les seves propostes.
27 de novembre Elecció de les famílies de 16:30 h a 18:30 h.  i dels alumnes de 10.00 a 18.30 h
28 de novembre Elecció Professorat de 15.15 a 16.00 h
30 de novembre Elecció PAS de 10.00 a 10.30 h
19 de desembre Constitució del Consell Escolar resultant.

Constitució de les comissions previstes al Decret 102/2010 de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, i en les normes d’organització i funcionament del centre.

Normativa d’aplicació

Resolució ENS/2232/2018