Estudis

Els estudis en el quals participa el Departament de Ciències Experimentals són ESO i Batxillerat.

La distribució horària de les matèries que impartim a l’ESO és la següent:

Curs Matèria Hores setmanals
1r ESO Biologia i geologia 3
2n ESO Física i química 3
3r ESO Biologia i geologia
Física i Química
2
2
4t ESO Optativa: Biologia i Geologia
Optativa: Física i Química
3
3

Si cliqueu damunt l’enllaç trobareu tota la informació sobre el currículum de la ESO

Les matèries de batxillerat que impartim corresponen al Batxillerat de la modalitat de ciències i tecnologia.

La distribució horària de les matèries que impartim al Batxillerat és la següent:

Curs Matèria Hores setmanals
1r de Batxillerat Ciències per al món contemporani
Biologia
Ciències de la Terra i del medi ambient
Química
Química
2
4
4
4
4
2n de Batxillerat Biologia
Ciències de la Terra i del medi ambient
Química
Física
4
4
4
4

Si cliqueu damunt de cada matèria trobareu més informació sobre el currículum de Batxillerat.

Ciències del Món Contemporani

Biologia

Ciències de la Terra i del medi ambient

Química

Física