Sortides a l’entorn

El Projecte Educatiu de l’escola preveu que es facin sortides amb l’objectiu d’interactuar amb espais naturals i socials que permetin una experimentació directa amb l’entorn a més d’oferir la possibilitat de viure experiències entre els grups fora de l’escola i potenciar la cohesió i els vincles entre infants i l’equip de mestres.

La planificació de les sortides es fa en funció de les unitats temàtiques i els projectes que es fan a cada nivell.

Zona Volcànica de la Garrotxa

Museu-Arxiu Tomàs Balvey 

Coves del Toll (Moià) 

Parlament 

Masia de Can Pou  

Cosmociaxa

Cacaolat

Associació Astronòmica de Sabadell